Muzeum

Muzeum Rzemiosł Artystycznych i Precyzyjnych

Muzeum jest czynne w pierwszą sobotą każdego miesiąca w godzinach 12 – 18


         Muzeum Rzemiosł Artystycznych i Precyzyjnych im. Jerzego Januszkiewicza, działające przy Cechu Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników M. St. Warszawy jest placówką unikalną na skalę krajową. Istnieje od 1966 r. Od 1971 mieści się w zabytkowej cechowej kamienicy, przylegającej do murów obronnych Starego Miasta. Powstało z inicjatywy członków Cechu. Wiele eksponatów pochodzi z ich darów. Od początków swego istnienia gromadzi przedmioty z dziedzin rzemiosł, reprezentowanych w Cechu – eksponaty z zakresu złotnictwa, zegarmistrzostwa, optyki, grawerstwa i brązownictwa, współczesne wyroby rzemieślników, a także dawne narzędzia, przybory i urządzenia.
Specyficzną cechą Muzeum jest fakt, że gromadzi również prace mistrzowskie i czeladnicze. O atrakcyjności ekspozycji decyduje różnorodność zbiorów. Wśród nich można obejrzeć zegary, zegarki kieszonkowe, mechanizmy grające, brązy, plakiety, medale, odznaczenia, szkła optyczne w zabytkowych, o niespotykanych już typach opraw, srebra i wyroby jubilerskie.
Najcenniejszy, najbardziej atrakcyjny dla zwiedzających jest zbiór zegarów, ilustrujących rozwój mechanizmu i zmiany stylowe obudowy od XVI do XX wieku. Szczególną wartość historyczną posiada oryginalny Statut Cechu „Mosiężnego”, nadany i podpisany przez Stanisława Augusta 3 stycznia 1789 r. Oprawiony w formie książki, wypisany na pergaminie, kunsztownie dekorowany malarsko różnobarwnymi farbami i złotem jest jednym z niewielu zachowanych dokumentów tego typu.
Muzeum, pielęgnujące  kunszt i tradycje dawnego rzemiosła, rozszerzając profil swoich zbiorów może stanowić czynnik łączący współczesne środowiska rzemieślnicze.

Artykuł o naszym muzeum, który redagujemy, znajdziesz w Wikipedii

Muzeum jest czynne w pierwszą sobotą każdego miesiąca w godzinach 12 – 18, oraz w Noc Muzeów. 

Możliwość zwiedzania muzeum w grupach od 10 do 20 osób, w środy w godzinach 10.00 – 12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu w Biurze Cechu (mail: biuro@rzemioslo.waw.pl).