Egzamin mistrzowski w zawodzie złotnik-jubiler

W dniu 15 listopada br. w siedzibie Cechu Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników przy ul. Piekarskiej 20 odbył się egzamin mistrzowski, do którego przystąpiło pięciu adeptów sztuki złotniczo-jubilerskiej. Wszyscy wykazali się ogromną wiedzą i umiejętnościami. Młodym MISTRZOM w zawodzie Złotnik życzymy pomyślności i sukcesów w pracy zawodowej. W imieniu Zarządu Cechu ZZOGiB m.st. Warszawy Starszy Cechu Jarosław Durski

Życiorys Władysława Zaleskiego – współbudowniczego zegara na Zamku Królewskim w Warszawie

Przedstawiany w niniejszym opracowaniu Władysław Zaleski był kierownikiem Zespołu Budowy Zegara przy Cechu Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników miasta stołecznego Warszawy.Co oczywiste, jego nazwisko figuruje na tablicy upamiętniającej członków Zespołu Budowy Zegara znajdującej się w pomieszczeniu wieży Zamku Królewskiego, gdzie swoje miejsce ma mechanizm zegara. Władysław Zaleski znalazł się także na pamiątkowym zdjęciu, które zostało wykonane w cechowym Muzeum Rzemiosł Artystycznych i Precyzyjnych,