Życiorys Jana Stefanka – współbudowniczego zegara na Zamku Królewskim w Warszawie

Przedstawiany w niniejszym opracowaniu Jan Stefanek był członkiem Zespołu Budowy Zegara przy Cechu Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników miasta stołecznego Warszawy. Co oczywiste, jego nazwisko figuruje na tablicy upamiętniającej członków Zespołu Budowy Zegara znajdującej się w pomieszczeniu wieży Zamku Królewskiego, gdzie swoje miejsce ma mechanizm zegara. Jana Stefanka nie znajdziemy na pamiątkowym zdjęciu, które zostało wykonane w cechowym Muzeum Rzemiosł Artystycznych i Precyzyjnych, w którym od pierwszych

Msza św. o zasięgu krajowym z udziałem Rzemiosła  Polskiego

W imieniu Zarządu Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, zapraszamy do udziału w Radiowej Mszy św. o zasięgu krajowym z udziałem Rzemiosła  Polskiego, która odbędzie się w niedzielę, 30 kwietnia 2023 roku o godzinie 9.00 w Bazylice Św. Krzyża  w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 3.Zapraszamy łącznie z rodzinami – członków cechów, członków spółdzielni rzemieślniczych oraz pracowników.Starszyznę Cechową prosimy o przybycie w insygniach, togach  ze sztandarami.            Zastępca Prezesa                                 Prezes            Tadeusz Kierepka