Nabożeństwo żałobne

Nie żyje Marek Górski – pruszkowski zegarmistrz, konstruktor zegara na Zamku Królewskim w Warszawie

W dniu 28. czerwca zmarł inżynier Marek Górski, doskonale znany, lubiany i szanowany pruszkowski zegarmistrz, konstruktor mechanizmu zegara na Zamku Królewskim w Warszawie, a także konstruktor i wykonawca wielu zegarów mechanicznych, oraz zegarów elektronicznych na budynkach przestrzeni publicznej nie tylko w Polsce.
Rzetelny zegarmistrz, ceniony nie tylko przez lokalną społeczność.

Marek Górski urodził się w dniu 28. listopada 1944 roku, choć w dokumentach osobowych jako jego data urodzenia figuruje dzień 1. stycznia 1945 roku.
Był synem Henryka Górskiego – zegarmistrza działającego w Pruszkowie od 1947 roku i Zofii, która po śmierci swego męża prowadziła zakład zegarmistrzowski w Pruszkowie. Marek Górski posiadał także siostrę – Barbarę.

Marek Górski po ukończeniu szkoły podstawowej i później Technikum Mechanicznego w Pruszkowie, rozpoczął studia wyższe na Politechnice Warszawskiej.
Wydział Mechaniki Precyzyjnej (obecnie Mechatroniki) ukończył 21. marca 1972 roku, w specjalności Drobne Mechanizmy, co było „najbardziej zegarmistrzowskim” kierunkiem na technicznych uczelniach wyższych w Polsce.
W trakcie studiów poznał swojego przyszłego mentora i przyjaciela, późniejszego profesora Nauk Technicznych – Zdzisława Mrugalskiego.

Jeszcze w czasie studiów Marek Górski zaprzyjaźnił się także z nestorami polskiego zegarmistrzostwa – braćmi zakonnymi z Niepokalanowa – Wawrzyńcem, Aleksandrem Podwapińskim i Bernardem Bartnikiem, autorami monumentalnego, wielotomowego dzieła obejmującego cały zakres wiedzy zegarmistrzowskiej. To właśnie na potrzeby tegoż wydawnictwa, na prośbę autorów, Marek Górski wykonywał dla nich rysunki techniczne niezbędne dla wydania kolejnych, książkowych pozycji.

Zaraz po ukończeniu studiów, jako inżynier, zgodnie z nakazem rozpoczął pracę w Centralnym Biurze Konstrukcji Obrabiarek w Pruszkowie.

Dzięki znajomości zegarmistrzostwa i wskazany przez braci zakonnych z Niepokalanowa Marek Górski został zaproszony do włączenia się w prace Zespołu Budowy Zegara na odbudowywany Zamek Królewski w Warszawie, powstałego przy Cechu Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników miasta stołecznego Warszawy.
Przy współpracy z Profesorem Zdzisławem Mrugalskim wykonał projekt konstrukcji mechanizmu zegara na Zamek Królewski w Warszawie, a za pozwoleniem pracodawcy i wspólnie z kilkoma kolegami z pracy – kreślarzami, w zakładzie pracy, nie licząc spędzonych tam godzin, wykonał wszystkie rysunki detali tegoż mechanizmu.
Konstrukcja zegara na Zamku Królewskim w Warszawie, to niepodważalne dzieło inżyniera, zegarmistrza Marka Górskiego.
Wspierał on także pracujących wieczorami, w suterynie przy ulicy Bugaj montujących mechanizm zegara zegarmistrzów.

Wraz z projektem mechanizmu zamkowego, na desce kreślarskiej projektanta – Marka Górskiego powstała konstrukcja mniejszego mechanizmu „do szerokiego stosowania”.
Dzięki temu dokonaniu, wykonanymi przy współpracy z warszawskimi zegarmistrzami, doskonałymi, mechanicznymi zegarami może poszczycić się wiele budynków przestrzeni publicznej nie tylko w Polsce. Wśród nich należy wymienić choć kilka następujących: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, kościół p.w. Świętego Józefa na Kahlenbergu pod Wiedniem, Pałacyk  Sokoła w Pruszkowie, Kolegiata w Łowiczu, budynek poczty w Dąbrowie Górniczej, Ratusz w Piasecznie, czy zegar kwiatowy przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.


Ceniony wśród braci zegarmistrzowskiej, przy wykonywaniu zegarów przestrzeni publicznej współpracował i przyjaźnił się przykładowo z: Profesorem Zdzisławem Mrugalskim, Janem Gorajem, Władysławem Zaleskim, Markiem Biniem, Wiesławem Bieleckim, Zbigniewem Urbańskim, Tadeuszem Charytoniukiem, Bogdanem Urbanem, Wiesławem Rykowskim, Jurkiem Dybowskim, Maciejem Kwiatkowskim, Markiem Marszałkiem, Wojciechem i Stefanem Kamińskimi.

Marek Górski prowadził rodzinny zakład zegarmistrzowski w Pruszkowie, w ramach której to działalności, poza wytwarzaniem i montażem zegarów przestrzeni publicznej (tak mechanicznych, jak i elektronicznych) prowadził usługi dla ludności.
Także w tej działalności dał się poznać jako wysokiej klasy zegarmistrz, który z sukcesem podejmował się napraw bardzo wymagających zegarmistrzowskich wyrobów.

Od 2000 roku, jako konserwator opiekował się zegarem na Zamku Królewskim w Warszawie. W kolejnych latach jego prac zegarmistrzowskich, we wszystkich działaniach wspierał go syn Bartłomiej Górski, który przejął tak rodzinny zakład zegarmistrzowski jak i opiekę nad wykonanymi, czy też przyjętymi do opieki wieloma zegarami przestrzeni publicznej.

W połowie drugiej dekady obecnego wieku, choroba zmusiła Marka Górskiego do zaprzestania pracy zawodowej, co nie spowodowało wcale zaniku zainteresowania zegarami, zegarkami, którymi z zawodową radością zajmował się przez całe swoje życie. W czasie choroby, o zegarach i zegarkach chętnie rozprawiał odwiedzającymi go przyjaciółmi.
Ostatnie swoje lata Marek Górski spędził w domu u boku ukochanej małżonki Anny i najbliższej rodziny.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 4. lipca o godzinie 11.00 w Pruszkowie – Żbikowie.

http://wpr24.pl/zmarl-marek-gorski-slynny-pruszkowski-zegarmistrz/
Marek Górski był synem Henryka Marka Górskiego, który w 1947 r założył w Pruszkowie firmę Zegarmistrzostwo Górski”. Od 1977 roku to właśnie syn przejął prowadzenie zakładu. Marek Górski to dyplomowany zegarmistrz i absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. Początkowo firma zajmowała się naprawami zegarków należących do mieszkańców Pruszkowa.

W 1972 r Marek Górski podjął się wykonania konstrukcji zegara wieżowego dla Zamku Królewskiego w Warszawie, który został wybudowany przez grupę rzemieślników warszawskich pod kierownictwem zegarmistrza Władysława Zalewskiego. Konsultantem naukowym był prof. Zbigniew Mrugalski z Politechniki Warszawskiej z Wydz. Mechaniki Precyzyjnej. Zegar rozpoczął odmierzanie czasu, gdy zakończono pierwszy etap odbudowy Zamku Królewskiego w 1974 r. Prace przy tym zegarze trwały ponad 2 lata i były wykonane przez wszystkich uczestników całkowicie nieodpłatnie.

Od tamtej pory firma Marka Górskiego zbudowała kilkadziesiąt zegarów wieżowych. Dodatkowo pruszkowski zegarmistrz zajmował się serwisem i naprawą istniejących i często zabytkowych zegarów wieżowych.

Marek Górski od chwili przystąpienia w 1977r do Cechu rzemiosł Różnych w Pruszkowie aktywnie pracował w jego władzach, pełniąc przez 2 kadencje funkcję starszego Podstarszego Cechu. Uhonorowany wieloma odznaczeniami, z których najważniejsze to: Złoty Krzyż Zasługi, w listopadzie 1997r, “Złoty medal im. Jana Kilińskiego “ na zasługi dla Rzemiosła Polskiego ”Złoty Laur” nadawany liderom rzemiosła i kupiectwa przez magazyn “Super Kontakty”, ”Kupiec Roku 2006”.

Od 1999 r w firmie pracuje przedstawiciel kolejnego pokolenia zegarmistrzów – syn Marka Górskiego – Bartłomiej.

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione 04.07.2022 r. o godz. 11:00 w kościele NP. NMP w Pruszkowie – Żbikowie, po czym nastąpi odprowadzenie na cmentarz miejscowy.