Robocze spotkanie przedstawicieli Zamku Królewskiego w Warszawie i Cechu. 2023

Początek roku 2023, który jest kolejnym okresem obchodów jubileuszowych 50. rocznicy budowy zegara na Zamku Królewskim w Warszawie w sposób naturalny wymusił robocze spotkanie przedstawicieli Zamku Królewskiego w Warszawie i Cechu Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników miasta stołecznego Warszawy.
Zostało ono ustalone na piątek 3. marca na godzinę 10.00, oczywiście w Zamku Królewskim.

Zamek Królewski w Warszawie. Piątek 3.03.2023, godzina 10.00
Zamek Królewski w Warszawie. Piątek 3.03.2023, godzina 9.58

W spotkaniu tradycyjnie wzięli udział, ze strony Zamku Królewskiego w Warszawie: Dyrektor – Ziemowit Koźmiński, Kustosz – Bożena Radzio i koordynator obchodów Jubileuszu Zamku – Agnieszka Jędrzejewska-Kurek, oraz ze strony Cechu: Starszy Cechu – Jarosława Durski i szef Zespołu Jubileuszowego – Władysław Meller.

ze strony Zamku Królewskiego w Warszawie: Dyrektor - Ziemowit Koźmiński, Kustosz - Bożena Radzio i koordynator obchodów Jubileuszu Zamku – Agnieszka Jędrzejewska-Kurek, oraz ze strony Cechu: Starszy Cechu – Jarosława Durski i szef Zespołu Jubileuszowego – Władysław Meller
Od lewej. Ze strony Zamku Królewskiego w Warszawie: Kordynator obchodów Jubileuszu Zamku – Agnieszka Jędrzejewska-Kurek, Kustosz – Bożena Radzio, Dyrektor – Ziemowit Koźmiński, Kustosz – Bożena Radzio , ze strony Cechu: szef Zespołu Jubileuszowego – Władysław Meller, Starszy Cechu – Jarosława Durski

Jeszcze przed spotkaniem ze strony Cechu w formie listu elektronicznego do uczestników spotkania zostały przekazane informacje o wykonanych i planowanych przez Cech działaniach na rzecz obchodów jubileuszowych, których zadaniem jest jak najszersza informacja o niezwykłym dokonaniu jakim była odbudowa zegara zamkowego, oraz docenienie osób, które to zadanie wykonały.

Przyjęte, różnorakie aktywności pozwalają zainteresować zegarem, jego historią i osobami zaangażowanymi w jego odbudowę bardzo szeroką grupę osób.
Przygotowane i opublikowane materiały dotyczące historii zegara i czasów jego odbudowy przedstawiają detale związane z tamtymi wydarzeniami, aspekty społeczne dotyczące zegarmistrzów, a także szczegóły techniczne związane z odbudowywanym zegarem.
Istotnym elementem tych publikacji są także biogramy osób z Zespołu Budowy Zegara.

Materiały informacyjne Jubileusz Cech
Materiały informacyjne dotyczące jubileuszu na stronie Cechu

Co ważne, poszukiwanie materiałów, przegląd archiwaliów, rozmowy z osobami „około zegarowymi” pozwalają odkryć nieznane, czy może nienagłośnione dotąd fakty, odnaleźć niepublikowane zdjęcia, czy wspomnienia.

W szczególności dotychczasowe działania Cechu objęły:

 1. Przygotowanie wystawy prezentowanej w różnych miejscach w Warszawie
 2. Szereg informacji formie artykułów publikowanych na stronie internetowej Cechu i republikowanych na zaprzyjaźnionych zegarkowych portalach:
  https://rzemioslo.waw.pl/category/jubileusz/
  republikacje:
  https://zegarkiclub.pl/forum/forum/226-jubileusz-50-lecia-budowy-zegara-na-zamku-kr%C3%B3lewskim-w-warszawie/
  https://zegarkiipasja.pl/zegary-wiezowe

W tym zakresie trzeba podkreślić powstanie informacji na stronie Wikipedii:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zegar_Zamku_Kr%C3%B3lewskiego_w_Warszawie
i oznaczenie zegara na mapie Google.

 1. Podawane informacje o publikacjach z zachętą do poszukiwań dodatkowych informacji znajdowały się na profilu społecznościowym Facebook Cechu i były udostępniane na wielu profilach zegarkowych grup społecznościowych
  https://www.facebook.com/ZlotnikowZegarmistrzowOptykowGrawerowBrazownikow
 2. Gra planszowa
  Niestety założonej do realizacji gry planszowej, ze względu na wysokie koszty jej stworzenia nie udało się do tej pory zrealizować.

W materiale cechowym znalazła się także informacja o planowanych przedsięwzięciach własnych.
Wśród nich wymieniono:

 1. Rozpoznawanie osób na fotografiach z czasów budowy zegara i wskazywanie ich życiorysów
 2. Prezentacja wystawa o historii zegara z prelekcjami tematycznymi w czasie Nocy Muzeów 2023 w Muzeum Cechowym, Piekarska 20.

Cech zasugerował także formy ściślejszej współpracy z Zamkiem Królewskim w aspekcie obchodów jubileuszu poprzez:

 1. Utworzenie zakładki „Jubileusz zegara” na stronie Zamku Królewskiego i publikowanie tam materiałów związanych z jubileuszem zegara
 2. Współpraca na poziomie profilów społecznościowych
 3. Współdziałania na rzecz rozpoznawania osób z okresu budowy zegara i wskazywanie ich życiorysów
Osoby na zdjęciu wykonanym w trakcie montaży zegara na Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie

Cech zgłosił także chęć znalezienia i gotowość przyjęcia do realizacji innych atrakcyjnych form współdziałania, które mogą pojawić się w trakcie planowanego spotkania.

Ze strony Zamku przekazany został draft umowy o współpracy jednostek, o którym miano porozmawiać w trakcie spotkania.

Od lewej. Ze strony Cechu: szef Zespołu Jubileuszowego – Władysław Meller, Starszy Cechu – Jarosława Durski, ze strony Zamku Królewskiego w Warszawie: Kordynator obchodów Jubileuszu Zamku – Agnieszka Jędrzejewska-Kurek, Kustosz – Bożena Radzio, Dyrektor – Ziemowit Koźmiński.

Tak szczegółowo przygotowane spotkanie, mimo skąpej ilości czasu jaki posiadali jego uczestnicy było bardzo owocne i wydaje się, że współpraca tak samo jak do tej pory będzie układała się doskonale, a jej efekty będą szeroko widoczne.

Draft umowy między jednostkami został zaakceptowany i będzie przekazany do działu prawnego Zamku, by doszlifować go przed podpisaniem.

Ze strony Zamku Królewskiego zgłoszono deklarację zamieszczenia na stronie zakładki „Jubileusz zegara”, a jej miejsce zostanie wskazane po konsultacjach z informatykami odpowiedzialnymi za stronę internetową Zamku.

Przyjmując rok 2024 jako najważniejszy w zakresie jubileuszu dyskutowano o natężeniu publikacji materiałów informacyjnych. Po wymianie zdań wszyscy zgodzili się, że nie należny odkładać publikacji przygotowanych materiałów informacyjnych do następnego roku, najważniejszego roku jubileuszu, bo ukazywanie się zwiększa zainteresowanie ocznicą i pozwala na „odkrywanie” nowych, nieznanych dotąd aspektów związanych z zegarem i Zamkiem.

W trakcie dyskusji zgodzono się także, że bardzo pożądanym opracowaniem będzie kalendarium powstania zegara, które skup informacje o datowanych faktach w jednym miejscu, pozwoli je ułożyć jednoznacznie w kolejności chronologicznej i ewentualnie wskaże jakich informacji należy jeszcze poszukiwać.

Biogramy osób z Zespołu Budowy Zegara na Zamku Królewskim w Warszawie

Uzgodniono wspólne działania w aspekcie rozpoznawania osób na zdjęciach związanych z budową zegara i odbudową Zamku i kierowaniem do ich życiorysów.
Ze strony Cechu wskazano gromadzenie życiorysów osób związanych z odbudową – na stronie cechu cały czas pojawiają się nowe biogramy, czy choćby częściowe informacje o członkach Zespołu Budowy Zegara.
Ze strony Zamku padło zapewnienie, że życiorysy najważniejszych osób związanych z jego odbudową znajdują się na stronie internetowej.
Informacja ta… została jednak (w aspekcie pani inżynier Ireny Oborskiej) poddana w wątpliwość… 🙂
Na szczęście takie drobne nieporozumienia uda się bez problemu wyjaśnić, a ewentualne braki uzupełnić.

W trakcie dyskusji przyjęto wydaje się najważniejsze ustalenie dotyczące obchodów jubileuszu!

Wskazano jako okres wieńczący obchodzony jubileusz budowy zegara na Zamku Królewskim dni: 19-21 lipca (piątek – niedziela) 2024 roku.

Rok 2024, życzeniem tak Zamku, jak i Cechu ma być okresem niestandardowych, ciekawych i szeroko zauważalnych działań związanych z jubileuszem, a weekend obejmujący 50. rocznicę uruchomienia zegara na Zamku Królewskim (19-21 lipca), skupiając jak najszerszą grupę osób, ma być tegoż jubileuszu szeroko rozgłaszanym i atrakcyjnym zwieńczeniem.

Teraz już tylko pozostaje skupić się na pracy włączając w nią jak największe grono osób.

informację ze spotkania przygotował
Władysław Meller

Kończąc spotkanie przedstawiciele Cechu podziękowali za niedawne umożliwienie odbycia tematycznej wycieczki – „Zegary Zamku Królewskiego w Warszawie”
https://rzemioslo.waw.pl/zegary-zamku-krolewskiego-w-warszawie-czesc-i/
a ze strony Zamku padło zapewnienie o możliwości realizowanie tego typu przedsięwzięć także w przyszłości