Zasłużeni i obecni. Budowa zegara na Zamku Królewskim w Warszawie

Rozpoznajemy i przedstawiamy osoby widoczne na zdjęciach związanych z budową i instalacją zegara na Zamku Królewskim w Warszawie  

Na okoliczność jubileuszu 50. rocznicy budowy zegara na Zamku Królewskim w Warszawie chcemy wskazać i szerzej przedstawić osoby, które brały aktywny udział w odbudowie Zamku Królewskiego, a w szczególności w budowie jego zegara.

Niezwykła zegarowa asysta
Niezwykła zegarowa asysta

Posługując się zdjęciami z tamtego okresu rozpoznajemy osoby na nich uwiecznione – te, które były zaangażowane w odbudowę, lub tylko obecne w chwili wykonywania danego zdjęcia.
Coraz częściej, coraz trudniej jest znaleźć kogoś, kto znał osobiście prezentowane osoby, czy bez problemu je rozpozna.
Z tego powodu warto „zasłużonych i obecnych” wskazać i jak najlepiej przedstawić!   
Dla każdej z nazwanej z imienia i nazwiska osoby pragniemy wskazać jej „zamkową przynależność” w trakcie odbudowy i jeśli to możliwe poinformować o miejscu w internecie, w którym znajduje się jej biogram.

Jednoznacznie związane z budową zegara osoby z Cechu Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników miasta stołecznego Warszawy – członkowie Zespołu Budowy Zegara na Zamku Królewskim w Warszawie wskazane są na tablicy pamiątkowej umieszczonej w pomieszczeniu gdzie znajduje się mechanizm zegara.

Dla osób z tablicy, oraz innych znanych nam z powiązania z budową zegara osób, 
staramy się przygotować pełne biogramy, lub przedstawić je choćby w kilku słowach.
Poszukiwaniu informacji o wskazanych osobach poświęcamy specjale opracowanie, a dla niektórych z nich publikujemy dość szczegółowe biogramy.  

Kolejne zamieszczane poniżej zdjęcia będą najpierw publikowane na łamach naszego profilu społecznościowego Facebook, a następnie będą pojawiać się poniżej.

Zaczynamy!

Zdjęcie nr 1

rozpoznajemy osoby
rozpoznajemy osoby

Wykonane w dniu 6. lipca 1974, po godzinie 9.00, kiedy to mechanizm zegara w towarzystwie swoich twórców ruszył z cechowego muzeum na Plac Zamkowy 

osoby (od lewej):
Marek Górski – biogram
Władysław Zaleski – biogram
Zbigniew Wierzbicki – biogram w przygotowaniu
Władysław Tryliński – profesor nauk technicznych i współtwórca Wydziału Mechaniki Precyzyjnej (dziś Mechatroniki) Politechniki Warszawskiej. Poza udziałem w dyskusji na temat koncepcji konstrukcji mechanizmu, koleżeństwem w pracy z ówczesnym docentem Zdzisławem Mrugalskim i zainteresowaniami zawodowymi, niezwiązany z budową zegara.
biogram
Stanisław Gałązka – poszukujemy informacji o naszym koledze – więcej na stronie
Eugeniusz Wójcik – biogram w przygotowaniu
Edmund Pielak – poszukujemy informacji o naszym koledze – więcej na stronie

Zdjęcie nr 2

Z mechanizmem na Placu Zamkowym

Przedstawione zdjęcie jest podobne do tego poprzedniego, ale są na nim osoby, których my nie poznajemy.
Prosimy o pomoc!

Z mechanizmem na Placu Zamkowym

Osoby (od lewej)

Juliusz Pazderski – zbieramy informacje, by opublikować biogram
??? – nie wiemy, kto to jest?
Zbigniew Wierzbicki – czekamy na biogram
Jerzy Januszkiewicz – Starczy Cechu Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników miasta stołecznego Warszawy w czasie budowy zegara i świetności Cechu
Władysław Zaleskibiogram
Stanisław Gałązka – zbieramy informacje, ale dzisiaj nasza wiedza o koledze jest znikoma
Eugeniusz Wójcik – czekamy na biogram
??? – nie wiemy, kto to jest?
??? – nie wiemy, kto to jest?
Edmund Pielak – zbieramy informacje, ale dzisiaj nasza wiedza o koledze jest znikoma

Ciąg dalszy nastąpi…