Zamek Królewski z Cechem, Cech z Zamkiem Królewskim. Kolejne robocze spotkanie

Zamek Królewski z Cechem, Cech z Zamkiem Królewskim. Kolejne robocze spotkanie

W dniu 30. marca w Zamku Królewskim w Warszawie, na kolejnym roboczym spotkaniu związanym z obchodami jubileuszu odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie i zbliżającą się 50. rocznicą budowy zegara Zamku Królewskiego w Warszawie, na kolejnym roboczym spotkaniu spotkali się przedstawiciele Zamku Królewskiego w Warszawie w osobach: Dyrektora – Ziemowita Koźmińskiego, Kustosza – Bożeny Radzio i przedstawicielki działu promocji – Agnieszki Jędrzejewskiej-Kurek, oraz Cechu Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników miasta stołecznego Warszawy, w osobach: Starszego Cechu – Jarosława Durskiego i szefa Zespołu Jubileuszowego – Władysława Mellera


Już na wstępie wszyscy rozmówcy zgodzili się, że wcale nie ze względu na niedawne przesunięcie czasu na letni, każdemu z nich tegoż czasu brakuje, więc zdecydowano o dość szybkim przejściu do konkretnych rozmów.

Dzięki przygotowanej i przekazanej przez przedstawicieli Cechu propozycji punktów do planowanej rozmowy udało się w dość krótkim czasie omówić wiele różnych kwestii związanych z jubileuszami Zamku i zegara zamkowego.

Dla prowadzonej owocnej dyskusji nie bez znaczenia była też, wydawało się pełna zgodność obydwu podmiotów co do jak najlepszego przygotowania działań do obchodów jubileuszów i jak najlepszej współpracy obydwu jednostek.

W kolejności poruszane były następujące kwestie:1. Sformalizowanie współpracy jednostek (Zamek – Cech)
– odpowiednie dokumenty zostaną przygotowane przez osoby/jednostki z Zamku Królewskiego.


2. Prośba ze strony Cechu o możliwość organizacji corocznych spotkań przygotowywanych przez Cech dla swoich członków i zaproszonych gości na Zamku Królewskim. Zaproponowano „pierwszy czwartek po 10. Października”.
W okresie Jubileuszu Zegara Zamkowego w temacie zegara, potem inne tematy zegarowo/zegarkowe związane z Zamkiem Królewskim.
– zgoda z zasugerowaniem „zmieszczenia” spotkań w godzinach pracy Zamku.3. Prośba ze strony Cechu o udostępnienie przez Zamek zdjęć zegarowych z okresu odbudowy zamku i budowy zegara.
– zgoda w zakresie zdjęć, które Zamek może udostępnić4. Prośba ze strony Cechu o udostępnienie wycinków prasowych dotyczących budowy zegara.
Okazuje się, że wycinków jest bardzo dużo, ale nie są one skatalogowane. „W miarę pozyskiwania w ramach pracy zespołów Zamku, mogą być przekazywane”.

5. Prośba ze strony Cechu o republikację opracowań cechowych dotyczących zegara Zamku Królewskiego na stronie i innych mediach zamkowych.
– zgoda ze strony Zamku.

6. Możliwość prezentacji zegara pochodnego od zegara zamkowego w ogólnodostępnym miejscu na terenie Zamku Królewskiego.
– „to ciekawa propozycja wymagająca odpowiedniego czasu i miejsca”. Pracujemy (obydwie strony) nad tym tematem.


7. Prośba ze strony Cechu o udostępnienie elementów pozostałych po przedwojennym zegarze celem prezentacji na okoliczność Nocy Muzeów, czy targów branżowych.
– jest wstępna zgoda. Niezbędne formalności muszą być spełnione.

8. Organizacja wystawy (w zamkniętym pomieszczeniu, lub plenerowej) „Jubileusz 50. rocznicy budowy Zegara Zamku królewskiego w Warszawie.
– jest chęć z obydwu stron. Szczegóły będą uzgadniane w miarę przewidywanych działań.
Przygotowania wstępne w zakresie przekazu merytorycznego są już „w toku”.


9. Sugestia ze strony Cechu co do możliwości doposażenia mechanizmu zegara Zamku Królewskiego w monitor – dodatkową tarczę ze wskazówkami potwierdzającymi aktualne wskazania zegara (na tarczach zewnętrznych)
– jest akceptacja ze strony Zamku
Przy okazji tego punktu poruszono kwestię wykonywania obudowy mechanizmu zegara.
Aktualny status tego przedsięwzięcia w planach Zamku zostanie sprawdzony.

10. „Wskazanie czasu królewskiego”
Po wykonaniu monitora można pokusić się o publiczne udostępnianie wskazań monitora mechanizmu zegara.
Ten punkt został zgłoszony, ale przed ewentualnymi dalszymi krokami wymaga on jeszcze dyskusja na forum Cechu.

11. Ze strony Zamku zapytano o możliwość zaoferowania książki Profesora Zdzisława Mrugalskiego: Zegar Zamku Królewskiego…”. Szeroka jej dostępność leży także na sercu przedstawicieli Cechu.
Uzgodniono, że warto byłoby wskazaną książkę udostępnić w elektronicznych zasobach zamkowych i takich samych (stworzonych) cechowych. Także w zasobach bibliotek cyfrowych w całej Polsce.
Takie potencjalne działania wymagają zgody p. Krystyny Mrugalskiej – posiadającej prawa do dysponowania książką, a także pozyskania materiału cyfrowego.
Do chwili publikacji niniejszego komunikatu uzyskano zgodę p. Krystyny Mrugalskiej do publikacji cyfrowej wersji książki, dla której „domem” byłyby i Zamek i Cech, ale jest możliwość udostępniania wszystkim zainteresowanym bibliotekom.

Przy okazji spotkania przedstawiciele Zamku Królewskiego już teraz zaprosili członków Cechu do przybycia na „Piknik Jubileuszowy”, który odbędzie się w Ogrodach Zamkowych w dniu 29.05.2022.

Władysław Meller
(niniejsza notatka nie jest protokółem spotkania, a ma tylko za zadanie usystematyzować współpracę jednostek)