Wikipedia o zegarze na Zamku Królewskim

Zegar Zamku Królewskiego w Warszawie na łamach Wikipedii

Dzięki wieloletniej aktywności Profesora Zdzisława Mrugalskiego, a ostatnio, na okoliczność Jubileuszu 50. lecia budowy zegara na Zamku Królewskim w Warszawie także naszego Cechu, o tymże dziele naszych stołecznych rzemieślników możemy znaleźć więcej informacji.

Co więcej, jako Cech możemy obiecać, że będziemy się starać wiedzę o zegarze i jego twórcach dalej upowszechniać.

Tak się złożyło, że mimo licznych (szczególnie ostatnio) publikacji na temat zegara nie było o nim notki w internetowej encyklopedii – w Wikipedii.

To już na szczęście się zmieniło, w Wikipedii od niedawna funkcjonuje wpis na temat historii zegara Zamku Królewskiego w Warszawie.

Notka ta jest podzielona na następujące rozdziały:

 1. Historia. Zegar przed 1945 rokiem
 2. Historia. Czasy powojenne
 3. Budowa nowego zegara
 4. Tarcze zegara
 5. Dzwony zegarowe
 6. 6 lipca 1974 roku
 7. 19 lipca 1974 roku
 8. Unikatowość zegara Zamku Królewskiego
 9. Niezawodny w działaniu
 10. Wiedza o zegarze. 50. rocznica jego budowy

Oczywiście jak to w Wikipedii nie zabrakło podania źródeł informacji w formie kolejnych punktów:

 1. Literatura
 2. Linki zewnętrzne
 3. Przypisy

Informacja w Wikipedii jest na pewno doskonałą formą propagacji wiedzy o zegarze i umożliwia wskazywanie jego istnienia na wielu platformach internetowych.
Przykładem takiej platformy może być choćby Google Maps, do której istnienie zegara zostało już przez nas zgłoszone.

Zachęcamy do zainteresowania się treścią wpisu i udostępnianiem go na swoich stronach i profilach społecznościowych.

Materiał przygotowany w ramach obchodów Jubileuszu 50. lecia zegara na Zamku Królewskim w Warszawie

Link do artykułu https://pl.wikipedia.org/wiki/Zegar_Zamku_Kr%C3%B3lewskiego_w_Warszawie