Życiorys Józefa Gałązki – zegarmistrza, współbudowniczego zegara na Zamku Królewskim w Warszawie

W marcu 1972 roku wykonania nowego zegara na „odbudowywanym z niczego” Zamku Królewskim w Warszawie, podjął się, powołany specjalnie w tym celu, Zespół Budowy Zegara przy Cechu Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników miasta stołecznego Warszawy. Zwieńczeniem prac Zespołu był działający od 19 lipca 1974 roku kompletnie nowy zegar, składający się z mechanicznego mechanizmu, tarcz ze wskazówkami, oraz dzwonów. 

Jubileusz budowy zegara na Zamku Królewskim w Warszawie. Zespół Budowy Zegara

Przedstawiany w niniejszym opracowaniu Józef Gałązka był członkiem Zespołu Budowy Zegara przy Cechu Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników miasta stołecznego Warszawy.
Co oczywiste, jego nazwisko figuruje na tablicy upamiętniającej członków Zespołu Budowy Zegara znajdującej się w pomieszczeniu wieży Zamku Królewskiego, gdzie swoje miejsce ma mechanizm zegara.

Józef Gałązka - zegarmistrz, współbudowniczy zegara na Zamku Królewskim w Warszawie


Józef Gałązka znalazł się także na pamiątkowym zdjęciu, które zostało wykonane w cechowym Muzeum Rzemiosł Artystycznych i Precyzyjnych, w którym od pierwszych dni lipca 1974 roku był prezentowany mechanizm zegara. Dnia 6. lipca został on uroczyście przetransportowany na Plac Zamkowy i tego samego dnia powędrował na Wieżę Zygmuntowską Zamku Królewskiego w Warszawie.

Niestety poza informacją, że kolega Józef Gałązka prowadził swój zakład usługowy na ulicy Antoniego Magiera na Bielanach i że jego syn był zegarmistrzem, nie mamy żadnych informacji o koledze.

Na szczęście mamy stosunkowo dużo ciekawych zdjęć z okresu budowy zegara na Zamku Królewskim w Warszawie, na których znalazł się nasz kolega.

Większość z nich wykonano w czasie uroczystego transportu mechanizmu zegara z Muzeum Cechowego na Plac Zamkowy, na których Józef Gałązka był w najbliższym otoczeniu mechanizmu.

Mamy także inne, ciekawe ujęcia z tego czasu.

Mamy nadzieję na uzyskanie od naszych czytelników ciekawych, tak podstawowych, jak i dodatkowych informacji dotyczących kolegi Józefa Gałązki.
Prosimy o przekazywanie takich informacji!

Władysław Meller