Świętowanie 50. rocznicy budowy zegara na Zamku Królewskim w… Zamku Królewskim

Zbliża się dzień 19 lipca, a to oznacza rocznicę uruchomienia zegara na Zamku Królewskim w Warszawie.
To właśnie od chwili ruszenia wskazówek i regularnego wybijania upływających kwadransów i godzin do odbudowanego wówczas w stanie surowym budynku, zgodnie z opinią wszystkich zaangażowanych w to dzieło, do Zamku Królewskiego wróciło życie.

Jubileusz 50. rocznicy budowy zegara na Zamku Królewskim

Jubileuszowe obchody Zamek Królewski organizuje wspólnie z Cechem Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników miasta stołecznego Warszawy, a ich formułę wypracowano na kilku kolejnych roboczych spotkaniach.

Wszystkie informacje są podane w szczegółach na stronie Zamku Królewskiego:
https://www.zamek-krolewski.pl/strona/aktualnosci-i-komunikaty/2213-50-rocznica-uruchomienia-zegara-na-wiezy-zegarowej-zamku

Jako, że na tejże stronie są aktywne linki do zakupu biletów, to w niniejszej, naszej informacji  wskazując poszczególne działania wypracowane z Cechem i udostępniając dostęp na stronę zakupu biletów zdecydowanie zachęcamy do odwiedzin strony Zamku Królewskiego.

Dedykowane, zegarowe wycieczki po Zamku Królewskim:

Jubileusz 50. rocznicy budowy zegara na Zamku Królewskim

1. Tajemnice Wieży Zegarowej
Wycieczka na Wieżę Zegarową – do pomieszczeń gdzie znajduje się mechanizm zegara i jego dzwony, to dla szerokiego grona osób jedna z nielicznych okazji do obejrzenia mechanizmu zegara, bo te miejsca nie znajdują się na żadnej z tras zwiedzania Zamku Królewskiego.

W ten wyjątkowy dzień na miejscu gości będzie witał i opowiadał o szczegółach konstrukcji mechanizmu i ciekawych z nim zdarzeniach Bartłomiej Górski – syn konstruktora mechanizmu i obecny jego konserwator.
To jubileuszowe wydarzenie jest biletowane!
– link do zakupu biletu: https://bilety.zamek-krolewski.pl/index.html?idw=221&date=2024-07-19

Jubileusz 50. rocznicy budowy zegara na Zamku Królewskim

2. Sekrety zamkowych zegarów
Zwiedzając Zamek Królewski w wielu jego komnatach i na korytarzach możemy zobaczyć różnego rodzaju zegary. Są one oczywiście elementami wystroju danych miejsc, czy też pamiątkami o osobach z tymi miejscami związanymi.
Jest prawdopodobne, że takie wycieczki zainspirowane zostały zorganizowanym w ubiegłym roku, specjalnie dla Cechu i przeprowadzonym przez kustosza Konrada Nawrockiego zwiedzaniem Zamku pod kątem jego zegarów.
Jak można wnioskować z czasu przeznaczonego na każdą z wycieczek, obejmują one tylko część zegarów Zamku Królewskiego, ale jest to część starannie wybrana i dodatkowo przedstawiona w okolicznościowym,. Dołączanym do biletu folderze.
To jubileuszowe wydarzenie jest biletowane!
– link do zakupu biletu: https://bilety.zamek-krolewski.pl/index.html?idw=220&date=2024-07-19

Jubileusz 50. rocznicy budowy zegara na Zamku Królewskim

Wystawa z edukacyjnymi planszami o historii zegara Zamku Królewskiego
W przestrzeni Zamku Królewskiego prezentowana będzie wystawa składająca się z ośmiu plansz edukacyjnych powstałych na bazie identycznych (w większym formacie), informujących o historii zegara zamkowego. Plansze te zostały przygotowane przez Cech już w 2022 roku i były prezentowane w wielu różnych miejscach w Warszawie i w Polsce.
Mniejszy format nowych plansz wynika z chęci użycia ich po jubileuszowych uroczystościach, jako stałych materiałów informacyjnych w pomieszczeniach zegarowych.
Przy okazji warto zaznaczyć, że pierwsze tablice edukacyjne zdobią salę edukacyjną Cechu.
To jubileuszowe wydarzenie nie jest biletowane!

Jubileusz 50. rocznicy budowy zegara na Zamku Królewskim

Zegar w Sieni Wielkiej
W Sieni Wielkiej Zamku Królewskiego prezentowany będzie mechanizm zegara wieżowego, który powstał jako jeden z wielu pochodnych od mechanizmu zegara zamkowego i znajdujących się w wielu miejscach w kraju, a także w Kahlenbergu (koło Wiednia).
Wraz z mechanizmem prezentowane będą miniatury dzwonów zegarowych Zamku Królewskiego.
Zostały one wykonane przez Antoniego Kruszewskiego z synami z przekazanego przez Cech materiału na wykonanie dzwonów zegara.
Po raz pierwszy mniejszy z miniaturowych dzwonów będzie użyty do sygnalizacji półgodzin i godzin działającego zegara.
To jubileuszowe wydarzenie nie jest biletowane!

W namiocie usytuowanym na Dziedzińcu Wielkim Zamku Królewskiego będą wygłoszone dwie prelekcje dotyczące zegara Zamku Królewskiego

Jubileusz 50. rocznicy budowy zegara na Zamku Królewskim

1. Historia zegara Zamku Królewskiego na bazie plansz informacyjnych wykonanych przez Cech.
Wskazane powyżej i prezentowane w czasie jubileuszu wystawowe plansze edukacyjne posłużyły do przygotowania prelekcji o zegarze zamkowym.
Historię zegara zamkowego można na pewno przedstawić na wiele sposobów. Przygotowane na okazję jubileuszu tablice edukacyjne są na pewno doskonałą podstawą do przeprowadzenia prelekcji.

Jubileusz 50. rocznicy budowy zegara na Zamku Królewskim

2. Sygnalizacja dźwiękowa na dzwonach, czy wskazania czasu na tarczach?
Czytelność wskazań zegara Zamku Królewskiego w Warszawie. Jubileusz zegara
– to tytuł drugiej z przygotowanych na okoliczność jubileuszu prezentacji.
Podany temat może wzbudzać zainteresowania miłośników historii, a w szczególności przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie, bo o słabej czytelności wskazań zegara zamkowego już od chwili odbudowy Zamku Królewskiego prowadzono najróżniejsze dywagacje.

Obydwie prelekcje wygłosi niżej podpisany, przyjaciel Zamku Królewskiego, zegarmistrz, członek Cechu warszawskiego – Władysław Meller.
To jubileuszowe wydarzenie nie jest biletowane!

Konkurs wiedzy o zegarze Zamku Królewskiego
Tematyką konkursu przygotowanego przez współpracujące z Cechem Polskie Towarzystwo Zegarmistrzowskie będzie oczywiście historia zegara zamkowego, ogólna wiedza o zegarach i ich kolekcjonowaniu.
To jubileuszowe wydarzenie nie jest biletowane!

Czas rozpoczęcia każdego z wydarzeń jest podany n a stronie Zamku Królewskiego:
https://www.zamek-krolewski.pl/strona/aktualnosci-i-komunikaty/2213-50-rocznica-uruchomienia-zegara-na-wiezy-zegarowej-zamku
My… zapraszamy do Zamku!

Władysław Meller